Impressum


Tyto webové stránky byly spuštěny u příležitosti nedožitých 73. narozenin Jiřího Rulfa. Do sekcí Varia jsme se rozhodli zařadit texty publikované mimo Rulfovy samostatné knihy nebo za života autora nepublikované vůbec. Vzhledem k Rulfově novinářské profesi považujeme za stejně závažné role tázaného i tázajícího – proto jsme rozdělili rozhovory na odpovídající sekce. S výjimkou básně Arktické jaro se přikláníme ke znění poslední ruky. Projekt iniciovala básníkova rodina. Autorem úvodní koláže je Miroslav Huptych, texty vybral a uspořádal Jonáš Hájek, web navrhla Martina Hamouzová a sestrojil Vojtěch Lhota. Děkujeme Pavlu Janáčkovi, Vladimíru Pistoriovi, Barboře Petrů, nakladatelství Host a dalším přátelům Rulfova odkazu.

Kontakt:
Dr. David Holub
holub.mail@gmail.com
Jak zelené jsou stromy v hukvaldské oboře, kde se daňci sbíhají poslouchat Bystrouščiny písně. Jak je všem potřebný den, v němž Janáček zapsal zpěv drozda i nemluvněte, aby toto ÁÁÁ zůstalo pod nebem trčet v bílé výhni oblaků, v peci, kde zraje každý muž jako strom, jenž přinesl listí, ovoce šťavnaté a šťastné a nakonec stín, bílý jako hlas kamenného světce v oboře pod ním. Jak každý si v sobě nese touhu vylézt na kopec před oknem, svou Babí hůru,
© Jirirulf.cz 2020